Odwiedziło nas:
138837 osób

Rada Rodziców:

Pani Beata Każuch

Pani Beata Majewska

Pani Małgorzata Szczepanik

 

 

 

 

 

ogrodniczka

link do zakładki

W naszym ogrodzie - Luty 2016

W naszym ogrodzie - Marzec 2016

W naszym ogrodzie - Kwiecień 2016

W naszym ogrodzie - Maj 2016

maly informatyk

 W naszym ogrodzie - Czerwiec 2016

link do zakładki

Mały Informatyk

Biuletyn - Kwiecień 2016

Biuletyn - Maj 2016 

 

 

turystalink do zakładki

Zapraszamy na rowery - Luty 2016

Zapraszamy na rowery - Marzec 2016

Zapraszamy na rowery - Kwiecień 2016

Zapraszamy na rowery - Maj 2016

Zapraszamy na rowery - Czerwiec 2016

 

piesek

link do biuletynu

biuletyn nr 1 o pieskach

biuletyn nr 2 - Marzec 2016 

biuletyn nr 3 - Kwiecień 2016

biuletyn nr 4 - Maj 2016

biuletyn nr 5 - Czerwiec 2016

 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA


To osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.......

Więcej w poniższym materiale autorstwa Pani mgr. Małgorzaty Bogackiej.

Artykuł

 

 

 

 

 

Realizując cykl wycieczek do miejsc pracy Rodziców chcemy uczyć Dzieci szacunku dla każdej pracy.

Jeśli możecie nas Państwo zaprosić i pokazać swoje miejsce pracy, prosimy o kontakt z wychowawcą Aliną Zelent-Szyndler.

Bardzo Wszystkim dziekujemy za współpracę.

 

 

 

     SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM, KTÓRZY  WŁĄCZYLI  SIĘ  W  POMOC  PRZY WYKONANIU   PRAC PLASTYCZNYCH  O TEMATYCE JESIENNEJ.  MAMY NADZIEJĘ, ŻE BYŁY TO PIĘKNE WSPÓLNE CHWILE.

DZIECI, KTÓRE PRZYNIOSŁY PRACE , DZIELIŁY SIĘ Z NAMI SWOIMI WRAŻENIAMI, OPOWIADAŁY PRZEPIĘKNE JESIENNE HISTORYJKI.  

WSZYSTKIE PRACE /PRZYNIESIONE DO 27.X./ MOŻNA PODZIWIAĆ - SĄ WYWIESZONE NA TABLICY W SZATNI.  BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH WSPÓLNYCH ZABAWACH, KONKURSACH...

 

        Odnośnie obowiązującej "Procedury o przeciwdziałaniu i profilaktyce wszawicy" podajemy Państwu dodatkowe linki, gdzie można znaleźć więcej informacji:

http://www.edukacja.edux.pl/p-28191-pasozytnicze-choroby-skory-wszawica.php

 

Dziecko i komputer

Wpływ komputera na rozwój fizyczny dziecka

Jak podają najnowsze statystyki ok. 30 % użytkowników komputerów ( w tym dzieci w wieku 7-10 lat ) cierpi na różnego rodzaju fizyczne dolegliwości nabyte w związku z nadmiernym korzystaniem z komputera. Powodem może być akceleracja rozwoju. Pedagodzy przypominają, iż w rozwoju fizycznym dziecka nie da się ominąć koniecznych faz rozwojowych. Próby przyspieszania tego procesu za pomocą elektronicznych urządzeń, takich jak komputery czy gry video, w ostatecznym rezultacie opóźniają i zakłócają naturalny rozwój dziecka.

Najbardziej narażoną na zmiany, związaną z nadmiernym użytkowaniem komputera jest postawa dziecka. Można wyróżnić następujące zagrożenia z nią związane:

  • Nadwyrężenie mięśni nadgarstka. Jest to następstwo nieprawidłowego ułożenia rąk podczas korzystania z klawiatury ( przeguby uniesione ku górze).
  • Syndrom RSI. Jest to zespół urazów wywołanych jednostronnym przeciążeniem kończyn górnych na odcinku dłoń-bark. Objawami mogą być bezwład lub dotkliwy, piekący ból przedramienia.
  • Dolegliwości kręgosłupa i pleców. Wykrzywianie kręgosłupa nadwyręża naturalne wiązadła kręgów.
  • Usztywnienie mięśni. Jest skutkiem przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas pracy przy komputerze oraz złym ustawieniem monitora.

Z rozwojem fizycznym ściśle związany jest narząd wzroku, dzięki któremu możemy poruszać się w przestrzeni i wykonywać właściwe ruchy.
Wzrok jest najważniejszym źródłem orientacji człowieka w otoczeniu.
Kontakt z otaczającym światem opiera się prawie wyłącznie na doznaniach wzrokowych uzyskiwanych przez oczy.

Prawidłowo stosowany komputer może ułatwić naukę czytania i pisania. Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z najważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym dzieckiem. Wiele programów realizuje zasadę "bawiąc- uczyć". Dzieci zaabsorbowane zabawą nie uświadamiają sobie nawet procesu uczenia się. Jedne z programów umożliwiają dzieciom kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem czy liczeniem. Inne są ogólniejsze i bardziej otwarte, wspomagają ogólny rozwój psychiczny dziecka.
Kiedy dziecko rozwinęło już umiejętności myślowe i analityczne w dostatecznym stopniu, rozsądnie użyty komputer może wzmocnić w nim poczucie własnej wartości.
Najważniejsze jest to, by komputery wspomagały doświadczenia edukacyjne, a nie były jedynym ich źródłem.

Obserwowane obecnie zainteresowanie komputerami przez małe dzieci może pozbawić je zdolności porozumiewania się i działania bez zachęty ze strony komputera. Samotna zabawa z maszyną pogłębia poczucie osamotnienia. Dziecko staje się uzależnione od komputera. Nie szuka, wówczas, związków z innymi ludźmi, nie potrafi się z nimi komunikować. Zamierają wtedy dziecięce przyjaźnie, a komputer zaczyna wystarczać za całe życie. Dziecko traci z innymi wszelkie związki emocjonalne.

Równie ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego , iż dziecko, które spędza dużo czasu przy grach komputerowych, w których wirtualna rzeczywistość oderwana jest od życia, przestaje orientować się w realiach otaczającego go świata. Zatraca poczucie wartości takich jak dobro czy zło, miłość czy nienawiść.

 

Mały majster

Edukacja techniczna posiada niezwykle istotną wartość – włącza ona dziecko w działalność

praktyczną, powiązaną z refleksją, tj. myśleniem oraz angażuje dziecko emocjonalnie, kształci

wiele cech charakteru, jak wytrwałość, dokładność, cierpliwość, systematyczność w realizacji

podjętego działania. Majsterkowanie, samodzielne konstruowanie przedmiotów – to jeden z

podstawowych czynników wpływających na rozwój psychiczny dziecka. Zajęcia techniczne

ułatwiają bowiem oparcie oddziaływania wychowawczego i dydaktycznego na konkretnych

przedmiotach i sytuacjach, stwarzają dziecku warunki do lepszego poznania i zrozumienia

otaczającej rzeczywistości.

Wartość zajęć technicznych polega przede wszystkim na tym, że rozwijają one wyobraźnię

oraz myślenie techniczno - konstrukcyjne dziecka. Działalność manipulacyjna tak

charakterystyczna dla wieku dziecięcego znajduje możliwość pełnej realizacji w majsterkowaniu.

Działanie oraz konstruowanie, pobudzając czynności ośrodków nerwowych, wzbogacają treść życia

psychicznego dziecka, dają ujście jego naturalnej aktywności, potrzebie poznawania otaczającego

świata przyrody i życia oraz kultury ludzi. Rozwijające się w działaniu myślenie praktyczne i

techniczne dziecka jest najcenniejszym walorem pedagogicznym majsterkowania.

Podczas wykonywania różnorodnych modeli dzieci lepiej poznają otaczającą rzeczywistość,

materiały, narzędzia, urządzenia techniczne oraz różne formy pracy. Działalność praktyczna to nie

tylko szkoła myślenia, ale jednocześnie podstawowa forma wdrażająca dziecko do ładu i porządku,

do organizowania swojej pracy planowo, sensownie i ekonomicznie w zakresie racjonalnego

wykorzystania czasu, prawidłowego i oszczędnego wykorzystania materiałów.

 

Fragmenty opracowania :mgr Izabela Mikiel

 

 

Dzieci sześcioletnie

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY
Aby sprostać wymaganiom szkoły, dzieci muszą osiągnąć wystarczający 
poziom rozwoju umysłowego i psychofizycznego,

określany mianem dojrzałości szkolnej. Na całokształt pojęcia dojrzałości
szkolnej składają się różnorodne cechy:


umiejętność skupienia uwagi,
trwałość i pojemność pamięci,
myślenie przyczynowo-skutkowe,
zrównoważenie uczuciowe
sprawność fizyczna.
Sześciolatki odznaczają się dużą potrzebą ruchu, ich ruchy są bardziej 
precyzyjne i celowe.

W tym wieku rozwijają się duże grupy mięśniowe,
ustalają naturalne krzywizny kręgosłupa,
wzmacniają kończyny.Realizacja Bajkowestrony.pl

Do góry