Odwiedziło nas:
138850 osób

PRZYJACIEL PRZYRODY - TO JA!

autorski program ekologiczny D. Bałdygi

 

Świat przyrody dla dzieci przedszkolnych stanowi interesujący obiekt poznania.Obserwacje przyrody relaksują, dostarczają wrażeń oraz wyzwalają aktywność dzieci. W poznawaniu przyrody niezbędni są rodzice i nauczyciele, którzy tę  ciekawość rozbudzą.

Cele:

 • Poznawanie przyrody i rozbudzanie zainteresowania nią
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Wyzwalanie różnego rodzaju aktywności dzieci
 • Współpraca z rodzicami

     Jeśli chcesz zostać Przyjacielem Przyrody:

 1. Bierz aktywny udział w akcjach, konkursach, które będą ogłaszane w przedszkolu i zbieraj punkty .

2. Wszystkie działania dzieci będą dokumentowane:ekspozycja prac w kąciku, krótka informacja na stronie przedszkola.

3. Czas realizacji: październik- maj

4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i odznakę Przyjaciela Przyrody

5. Za realizację odpowiedzialna jest D. Bałdyga

 ..................................................................................................................................................................................

 

       Wszystkie dzieci z Przedszkola Nr 1 im. Cz. Janczarskiego poprzez aktywne działania na rzecz przyrody i najbliższego środowiska otrzymują tytuł

Przyjaciel Przyrody - To Ja!

 

 Na uroczystości Święto Polskiej Niezapominajki, która odbędzie się 11.05.2017 r. wszyscy otrzymają odznaki i dyplomy. Ci, którzy brali udział w zadaniach dodatkowych otrzymają upominki, które rozdane zostaną 15. 05.2017 r.

Bardzo dziękuję dzieciom i rodzicom za tak wielkie zaangażowanie. Dziękuję również instytucjom, sponsorom, wszystkim, którym bliska jest ochrona środowiska.

 

 

   Wszystkie dzieci powinny być przyjaciółmi przyrody i mieć możliwość za pomocą wielu zmysłów poznawać przyrodę i najbliższe środowisko. Dlatego powstał ten program, który był impulsem, ofertą do  kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody i otoczenia.  Dzieci będące przyjaciółmi przyrody, wiedzą jak ważna jest ochrona przyrody i  środowiska, rozumieją co jest dobre, a co złe.  Są pełne troski, starania, są odważne i świadome swojej roli obrońców środowiska. Należy wspierać świadomość ekologiczną, u której podstaw leży ochrona środowiska jako warunek utrzymania życia na Ziemi.Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

„Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce

o ochronę środowiska. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich

pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy

i metody pracy, można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawę,

zgodną z etyką ekologiczną.”

 

Dzień Polskiej Niezapominajki to Święto Przyrody. Tym Świętem zakończony został program ekologiczny "Przyjaciel Przyrody- To Ja!"

Po występach dzieci wszyscy uczestnicy programu otrzymali dyplomy i odznaki.

 

PSZCZÓŁKI

 

JAGÓDKI

 

 

KRASNALE

 

 

BIEDRONKI

GWIAZDECZKI

 

 

 

 

 

Podsumowanie IV etapu programu Przyjaciel Przyrody - To Ja!

 

IV. Nie Śmiecę- Segreguję

1. Spotkanie z pracownikiem PGK

2. Akcja Sprzątanie Świata

3. Prace z odpadów

4. Eko- zabawy,zagadki dla naszej przedszkolnej gromadki

 

Spotkanie z pracownikiem PGK Sp. z o.o.

                   Dnia 21.04.2017 r. w naszym przedszkolu gościliśmy Pana Piotra Naporę, który wzbogacił wiedzę dzieci na temat  segregacji odpadów oraz wyjaśnił dlaczego,  to takie ważne dla środowiska i dla nas ludzi. Dzieci segregowały odpady, utrwalały kolory i poznawały przeznaczenie poszczególnych worków. Zadawały pytania na interesujące je tematy. Podziękowały brawami  i piosenkami ekologicznymi.

            Dziekujemy PGK Sp. z o.o. za zaangażowanie w życie naszej placówki.

 

 

 

więcej zdjęć 

 

Akcja Sprzątanie Świata

Wszystkie dzieci ochoczo włączyły się w "Sprzątanie Świata". Każda grupa wyposażona w jednorazowe rękawiczki i worki zrobiła porządek w zależności od możliwości na terenie przedszkola lub w jego okolicy.

 

 

Gwiazdeczki

 

 

Krasnale

 

Biedronki

 

 

Jagódki

więcej zdjęć

 

 

 

3. Prace z odpadów z okazji Dnia Ziemi

 

 

 

4. Eko - zabawy, zagadki dla naszej przedszkolnej gromadki

 

 

 

Ciekawe, co jest w tym pudełku....

 

 

 

       W eko- zabawy , zagadki włączyło się 74 dzieci wraz z rodzicami (Pszczółki- 11., Jagódki- 25, Krasnale- 12, Biedronki- 13, Gwiazdeczki- 12) +1 praca niepodpisana.  Wszyscy poprawnie wykonali zadanie. Gratuluję. 

Zdobyliście ostatnią sprawność - Przyjaciel Przyrody- To Ja!

Krótkie podsumowanie eko- zabaw z rodzicami:

 • Co to jest? (młodsze dzieci rozwiązują zagadkę - odrazkową, starsze - słowną: "Bardzo proszę wszystkie dzieci, by wrzucały do mnie śmieci".
 • Wszyscy prawidłowo rozpoznali obrazek i odgali pierwszą zagadkę. Odpowiedź: kosz.
 • Zbierając makulaturę oszczędzasz? (zaznacz właściwą odpowiedź).
 • Tu również wszyscy otoczyli pętlą drzewo.
 • Co to jest recykling? (wybierz właściwą odpowiedź, pokoloruj znak na zielono).
 • Właściwa odpowiedź to: ponowne przetworzenie zużytych rzeczy, np.: puszek, butelek, makulatury.
 • Który pojazd nie zatruwa środowiska naturalnego? Wszyscy otoczyli pętlą rower.
 • Żyć ekologicznie to...(rozpoznaj obrazki, rodzice mogą je podpisać)
 • Odpowiedzi: segregować odpady, oszczędzać wodę, oszczędzać energię elektryczną, używać toreb wielokrotnego użytku.
 • Angażujesz się w zbiórki w przedszkolu, co zbierasz..........?
 • Odpowiedzi: korki, makulaturę, baterie,płyty CD, zużyte telefony

 

 

 

 

 

 Podsumowanie III Etapu programu Przyjaciel Przyrody  - To Ja!

 

III.  Wiosenne przebudzenie

 1. "Zwiastun Wiosny"- praca plastyczna
 2. Powitanie Wiosny- uroczystość
 3. Taliczki dla drzew posadzonych w Święto Drzewa
 4. Album przyrodniczy z prac dzieci.

 

 21 marca  w naszym przedszkolu odbyło się  Święto Wiosny. Było przedstawienie pt.:Witaj Wiosno" w wykonaniu Jagódek.  Wiosenne zagadki i zadania do wykonania dla wszystkich grup. Podsumowany został również III etap programu pt.: "Wiosenne Przebudzenie".

 

Oto nasze działania:

1."Zwiastun Wiosny"- praca plastyczna (13-20 III 2017 r.)

 

 

Prezentacja prac odbyła się 21 marca na uroczystości Powitania Wiosny. Wszyscy autorzy prac otrzymali gromkie brawa -60 osób z naszego przedszkola (Pszczółki - 10, Jagódki - 24, Krasnale - 10, Biedronki - 8, Gwiazdeczki - 8)

 

 

Wszyscy wykonawcy prac:

PSZCZÓŁKI 

JAGÓDKI

KRASNALE 

 BIEDRONKI

GWIAZDECZKI

 

2. POWITANIE WIOSNY- uroczystość

 

 Jagódki zaprezentowały przedstawienie pt.: "Witaj Wiosno"

 

Przedstawiciele poszczególnych grup wybierali wiosenną zagadkę dla swojej grupy.  Dzieci wspólnie udzielały na nią odpowiedzi.

 

 

Każda grupa miała zadanie do wykonania związane z zagadką

 Wiosenna łączka Pszczółek

Słoneczko Jagódek

 

Deszczyk wiosenny Krasnali

Gniazdo bocianie Biedronek

 Gaik- Maik Gwiazdeczek

 

 

3. Tabliczki dla dzrzew posadzonych w Święto Drzewa. 

Wszystkie  drzewka posadzone w  naszym ogrodzie w październiku z okazji Święta Drzewa mają tabliczki z informacją  (nazwa drzewa, data posadzenia, grupa). Rozmieściliśmy je zaraz po Powitaniu Wiosny. Bardzo dziękujemy  DEDAL Studio Reklamy za hojność i zaangażowanie w życie naszej placówki

Reprezentanci poszczególnych grup rozpoznali tabliczki  swoich drzew

Pszczółki ze swoim klonikiem Batonikiem

 

Jagódki ze swoim dębem Guciem

 

Krasnale mają graba Krasnala

 

 

 

Biedronki ze swoim klonem Szafrankiem

 

Gwiazdeczki z dębem Riko

 


4. Album przyrodniczy z prac dzieci

Dzięki tym pracom dzieci wzbogacają swoją wiedzę na temat zmian w przyrodzie, jakie zachodzą wiosną. Rozwijają zainteresowania światem roślin i zwierząt.

 

Nie tylko szukamy swoich prac, ale podziwiamy prace naszych koleżanek i kolegów

 

 

 

 

 Akcja  "Daj się wkręcić- zbieram i pomagam innym".

Korki plastikowe dzieci wraz z rodzicami zbierali przez cały miesiąc luty, włączając całe rodziny i znajomych, aby było ich jak najwięcej. Włączyli się także niektórzy pracownicy przedszkola.

W tej akcji nie ma zwycięzców wszyscy są wielcy, nie za to ile  przynieśli korków, ale na jaki cel je przekazali.

Wszystkie korki zostały przekazane byłemu wychowankowi przedszkola Konradowi G.

W imieniu Konrada, jego wspaniałej mamy oraz nas pracowników przedszkola wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję.

Wszyscy, którzy wspierali kolegę (80 osób: Pszczółki - 12, Jagódki - 22, Krasnale- 14, Biedronki- 15, Gwiazdeczki- 16):

PSZCZÓŁKI

JAGÓDKI 

KRASNALE

BIEDRONKI

GWIAZDECZKI

 

 

 

 PODSUMOWANIE DRUGIEGO ETAPU PROGRAMU "PRZYJACIEL PRZYRODY - TO JA!

II.  Mały Ornitolog

1. Karmniki

2. Spotkanie z leśniczym

3. Akcja dokarmiania ptaków

4. Skrzydlaty przyjaciel

     7 lutego 2017 r. odbyło się podsumowanie drugiego etapu programu ekologicznego "Mały Ornitolog". Każdy przedszkolak zdobył  dzisiaj sprawność:  Znawca i Przyjaciel Ptaków. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję. Akcję dokarmiania ptaków prowadzić będziemy do końca zimy.

 

Oto nasze działania:

 

 

1. Przygotowanie wraz z rodzicami karmników i przysmaków dla ptaków 1- 9 XII 2016 r.

Cieszą się ptaki, że chcą je tak licznie dokarmiać przedszkolaki!

W przygotowanie karmników, przysmaków dla ptaków zaangażowało się 87 osób (Pszczółki- 19, Jagódki- 24, Krasnale- 12, Biedronki- 14, Gwiazdeczki - 18). Wszystkim serdecznie dziękuję.

 

 

 

 

 

 

 PSZCZÓŁKI

JAGÓDKI

KRASNALE 

BIEDRONKI 

GWIAZDECZKI

  

2. Spotkanie z leśniczym  Panem Bogdanem Wyszyńskim z Leśnictwa Miedzanka- Szkółka Ludwinów

12 XII 2016 r.

Dzieci nie tylko wzbogaciły wiedzę na temat pracy leśniczego, ale również poznały ptaki, ich zwyczaje i potrzeby. Pan leśniczy pochwalił nasze działania, a wykonane wspólnie z rodzicami karmniki wywarły na naszym gościu ogromne wrażenie nie tylko ich ilość, ale i jakość.

 

 

 więcej zdjęć

 

 3. Akcja dokarmiania ptaków

Od 12 XII rozpoczęliśmy dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym i własnych ogrodach w karmnikach wykonanych przez  rodziców wspólnie z dziećmi. Zebrane przysmaki i karmę przekazałam poszczególnym grupom. Dokarmianie prowadzić  będziemy systematycznie przez całą zimę.

 

 więcej zdjęć

 

Widać po śladach, że gości w ptasich stołówkach nie brakuje. Patrolujemy teren przedszkolny i uzupełniamy braki.

więcej zdjęć 

4. "Skrzydlaty przyjaciel"- praca plastyczna (2-13 I 2017 r.)

 

 

Prace plastyczne na temat "Skrzydlaty przyjaciel" wykonało 67 osób (Pszczółki- 10, Jagódki- 26, Krasnale- 11, Biedronki - 8, Gwiazdeczki - 12).

Wszystkim bardzo dziękuję! 

 

 

 Atlas przyrodniczy powstał z prac dzieci. Dzięki Wam będziemy poznawać ptaki, ich upodobania i zwyczaje.

 

 

Wkrótce galeria zdjęć  wszystkich prac i ich autorów.

PSZCZÓŁKI

JAGÓDKI

KRASNALE

BIEDRONKI

GWIAZDECZKI

 

 

 

  PODSUMOWANIE   PIERWSZEGO ETAPU PROGRAMU "PRZYJACIEL PRZYRODY- TO JA!"

  25 listopada 2016 r. odbyło się  podsumowanie pierwszego etapu programu ekologicznego "Drzewo nasz skarb". 

Wszystkie dzieci zostały zdobywcami  sprawności: Znawca i Przyjaciel Drzew. Odbyliśmy wspólny patrol po przedszkolnym ogrodzie, wykonaliśmy wszystkie zadania.

 

więcej zdjęć z patrolu

 

Jeszcze jedno zadanie dzieci dostały do wykonania, pokolorować drzewo i to co można pod nim lub na nim znaleźć oraz policzyć zdobyte punkty.

Gratuluję i dziękuję za zaangażowanie Dzieciom i Rodzicom.

Oto wszystkie nasze  działania:

I. "Drzewo- nasz skarb"  Październik / Listopad

 • Święto Drzewa- uroczystość przedszkolna
 • Posadzenie drzew i nadanie im imion
 • "Drzewo i jego skarby"- kącik, odszukiwanie dziupli wiewiórki Basi
 • "Coś dla drzewa, z drzewa lub o drzewie"- konkurs
 • Znawca i Przyjaciel Drzew"- patrol ekologiczny

 

1. Uroczyste obchody Święta Drzewa w naszym przedszkolu

17 X 2016 r.

 więcej zdjęć

 

 "Jesienne drzewo"- praca plastyczna wykonana przez poszczególne grupy różnymi technikami

zainspirowana wierszem pt.: "Zielone serce"R. Pisarskiego

 więcej zdjęć

 

2. Posadzenie  drzew w przedszkolnym ogrodzie i nadanie im imion- 19X 2016 r. 

   Sadzonki drzew pozyskane z Leśnictwa Miedzanka - Szkółka Ludwinów.

 

Pszczółki mają swoje drzewo - klonik Batonik

Jagódki -  dąb Gucio.

 

 

Krasnale- Grab Krasnal

Biedronki -  klon Szafranek

 

Gwiazdeczki- dąb Riko 

 

3.  Konkurs: "Coś dla drzewa, z drzewa lub o drzewie"

 

Odszukajcie w przedszkolu kącik "Drzewo i jego skarby". Zajrzyjcie do dziupli wiewiórki Basi tam znajdziecie informację jak zdobyć kolejny punkt.

 

Podpisane prace (imię, nazwisko, grupa) proszę przynoście do 18 listopada. Pozostawcie je przy drzewie wiewiórki Basi. Prace eksponowane będą przez cały listopad.

 

 

  

Ekspozycja prac w przedszkolu

 

 

  18 listopada zakończył się konkurs "Coś dla drzewa, z drzewa lub o drzewie". Wpłynęło 70 prac (Pszczółki- 10, Jagódki- 23, Krasnale-14, Biedronki- 10, Gwiazdeczki- 12), w tym posadzono 3 drzewa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję tak wspaniałych pomysłów. Wasze prace wyeksponowane w kąciku "Drzewo i jego skarby" cieszyły oczy nie tylko dzieci, nauczycieli, rodziców, ale również wszystkich, którzy odwiedzali nasze przedszkole. Szkoda takich pięknych wytworów zamykać w ścianach naszego przedszkola. Dlatego od piątku 25 listopada będą udostępnione w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. Proszę obejrzeć zdjęcia prac wszystkich uczestników konkursu.

 

Ze względu na wykorzystany w pracach materiał-  w  większości materiał przyrodniczy, oraz ekspozycję prac poza przedszkolem  Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenie i zagubienie prac.

 

 

PSZCZÓŁKI

JAGÓDKI

KRASNALE

BIEDRONKI

GWIAZDECZKI

 

 Ekspozycja prac dzieci w Węgrowskim Ośrodku Kultury

 

 

 więcej zdjęć

 

4. PATROL EKOLOGICZNY
Możecie podzielić się swoją wiedzą, wrażeniami i spostrzeżeniami i poprosić Rodziców, aby napisali co udało  Wam się odszukać

(zgodnie z możliwościami dzieci).

 

 

 

Patrol ekologiczny z najbliższymi odbyło 63 osoby(Pszczółki- 10, Jagódki- 22, Krasnale- 10, Biedronki- 11, Gwiazdeczki- 10).

Oto krótki raport z patrolu z mamą i tatą:

Najwyższe drzewo- dąb na placu zabaw Jagódek.

Dzewa iglaste to:świerk, sosny, modrzewie.

Drzewa liściaste to:klony, lipy, brzozy, dęby, grab.

Drzewa mające białą korę to: brzozy- jest ich 8.

Dwa drzewa, na których są budki lęgowe.

Każdy odnalazł  swoje drzewo, które posadziliśmy z okazji Święta Drzewa.

Ulubione drzewa to:  brzoza,świerk, najwyższy dąb, te, które posadziliśmy w tym roku.

Wszystkich drzew w ogrodzie jest: 72, 61, 58,44, 36,33, 30,20. Odpowiedzi różne ,uzależnione od możliwościami dzieci.

 

 

Realizacja Bajkowestrony.pl

Do góry